Passer au contenu

Pays

Crosnier, Alain - Boven de Djebels

€10,00 - €10,00
€10,00
€10,00 - €10,00
€10,00

Crosnier, Alain - Boven de Djebels
Franse luchtmacht in Noord-Afrika 1945-1967
Luchtmachtmiddelen die door de Franse luchtmacht worden gebruikt tijdens pacificatieoperaties in de 5e luchtstreek

In dit boek wordt een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste vliegtuigen van de Franse luchtmacht (vliegtuigen en helikopters) die tussen mei 1945 en maart 1962 in heel de 5e RA (Marokko, Algerije, Tunesië) zijn ingezet. Zogenaamde wetshandhavingsoperaties werden al snel echte militaire operaties voor de opstand die uitmondde in de Algerijnse oorlog. De herziening heeft betrekking op de periode die eindigde in 1967, toen de laatste Franse troepen Algerije verlieten.
De auteur bekijkt de uiteenlopende luchtuitrustingen van de Franse vliegscholen in Noord-Afrika tot aan hun terugtrekking naar Frankrijk; vervolgens bespreekt hij de verbindingseenheden die in het allereerste begin het luchtnetwerk hebben gecreëerd dat nodig is voor het commando. Een onderzoek naar de inzet van eenheden uit Europees Frankrijk werpt een licht op het gevoerde beleid, met name ten behoeve van de Franse Unie.
In de volgende hoofdstukken worden de verschillende typen vliegtuigen (volgens de destijds gehanteerde classificatie) gepresenteerd, alsmede de periodes waarin de betrokken eenheden deze hebben ingezet bij rechtshandhavingsoperaties. Van de P-39 Airacobra tot de Vautour II, met inbegrip van de weinig bekende luchtvaartuigen zoals de "Mouette", de "Vanneau", de "Fennec", de "Toucan", de MS.72, de Languedoc, de LeO 453 of de Bloch 161, worden bijna veertig luchtvaartuigen besproken, met een uitzonderlijk rijke iconografie.
Tot slot geeft een tabel informatie over de gebruiksperiode van het hoofdtoestel dat in de frontlinie is geplaatst.
De volgorde van de strijd van de Franse luchtmacht in Noord-Afrika wordt zo gepresenteerd via haar vliegtuigen en eenheden.

89 pagina's - in het Frans