Passer au contenu

Pays

Chicago ICA - Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (1944) (ebook)

€0,00 - €0,00
€0,00
€0,00 - €0,00
€0,00

 

Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart - 1944

De Tweede Wereldoorlog was een krachtige katalysator voor de ontwikkeling van de luchtvaart. Als gevolg daarvan nodigde de Amerikaanse regering in 1944 55 staten uit om deel te nemen aan een internationale conferentie over de burgerluchtvaart in Chicago. Afgevaardigden uit deze staten reisden naar Chicago met groot persoonlijk risico, aangezien veel landen nog steeds onder bezetting waren. Op 7 december 1944 hebben 52 van hen het nieuwe Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, bekend als het Verdrag van Chicago, ondertekend. Het legde de basis voor vreedzame luchtvaartnavigatie wereldwijd en creëerde de ICAO.

Dit internationale verdrag bestaat uit 96 artikelen en bestaat uit vier delen: de luchtvaart, de werking van de ICAO, het internationale luchtvervoer en bijzondere bepalingen inzake de beslechting van geschillen, oorlogsgevallen, enz.

Het bevestigt de nationale soevereiniteit op het gebied van de luchtvaartregelgeving, behandelt schendingen van het luchtruim en de onderschepping daarvan, stelt de regels voor de luchtvaart, de regels voor de registratie van luchtvaartuigen en de veiligheid vast. Het verduidelijkt de rechten en plichten van de ondertekenende landen met betrekking tot het internationale luchtvervoer.

Het verdrag is aangevuld met bijlagen die betrekking hebben op 18 specifieke onderwerpen.
1. Licenties;
2. Regels van de lucht ;
3. Meteorologie;
4. Luchtvaartkaarten ;
5. Meeteenheden in lucht-/grondcommunicatie ;
6. ;
7. Nationaliteit en registratiemerken ;
8. Luchtwaardigheidscertificaten ;
9. Facilitering;
10. Luchtvaarttelecommunicatie ;
11. Luchtverkeersdiensten ;
12. Zoek en red;
13. Ongevallenonderzoek ;
14. Luchthavens ;
15. Luchtvaartinformatiediensten ;
16. Vliegtuiglawaai ;
17. Veiligheid en bescherming van de internationale burgerluchtvaart tegen wederrechtelijke daden ;
18. Veiligheid van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen.

Het gaat vergezeld van een interim-overeenkomst, een verdrag inzake luchtvervoer en een verdrag inzake luchtvervoer.

5 documenten:
Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart - 114 pagina's - in het Engels, Frans, Spaans en Russisch
Voorlopig Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart - 15 bladzijden - in het Engels
Overeenkomst inzake internationaal luchtvervoer - 7 pagina's - in het Engels
Verdrag inzake luchtvervoer - 6 pagina's - in het Engels
Bijlagen 1 tot 18 - 34 pagina's - in het Engels

(ICAO-foto's)