Passer au contenu

Pays

Hooftman, Hugo – Landbouwvliegtuigen (1956)

£0.00 - £0.00
£0.00
£0.00 - £0.00
£0.00

Dit is wat Hugo Hooftman in de zomer van 1956 schreef als een inleiding op zijn boek:

In de Nederlandse literatuur is over de landbouwluchtvaart nog geen enkel boekje verschenen. Dit is het eerste hetwelk het betrekkelijk nieuwe terrein van de landbouwluchtvaart tot onderwerp heeft. De landbouwluchtvaart verdient het zeer zeker dat wat méér bekendheid gegeven wordt over wat reeds op dit gebied gedaan wordt. Immers, deze tak van luchtvaart wordt steeds belangrijker. Naar schatting worden in ons land jaarlijks reeds 18.000 hectaren door vliegtuigen bespoten. In Amerika, het land waar de landbouwluchtvaart waarlijk grootse afmetingen heeft aangenomen, worden al 4205 vliegtuigen gebruikt alleen voor het toedienen van landbouwbedrijf stoffen, terwijl er nog ca. 2000 dienst doen voor verkenning en ander werk in land- en bosbouw. Bovendien hebben de “vliegende boeren” nog ca. 2500 vliegtuigen voor transport doeleinden. Zal eens de tijd komen dat het vliegtuig voor de boer even onmisbaar wordt als de tractor ? De toekomst zal het leren. Zeker is echter, dat duizenden boeren al hebben begrepen dat het sproeien uit de lucht in vele gevallen tal van voordelen heeft en … goedkoper is. Ook in Nederland ! Moge dit boekje zijn weg vinden onder luchtvaartenthousiasten en boeren, want voor beiden is de landbouwluchtvaart een bijzonder interessant onderwerp, dat al hun aandacht waard is.

Zouden we dit vandaag nog durven schrijven? Hebben 60 jaar later de zorgen voor het milieu de gegevens voor deze sector fundamenteel veranderd? Wat betreft het bespuiten van honderden hectaren met giftige pesticiden, zeker. Intensieve landbouw heeft echter nog steeds zijn vereisten op een aantal continenten, zelfs als boeren voorzichtiger moeten zijn met de stoffen die ze gebruiken. Afgezien van een bepaald aantal hectaren blijft de koolstofvoetafdruk van het vliegtuig lager dan die van de tractor en door de beperkte afmetingen kan het landbouwvliegtuig tot de eerste tot één dag profiteren van elektrische voortstuwing. . Ten slotte is er op kleinere en meer humane boerderijen een selectiever gebruik van niet-vervuilende drones in opkomst. We zullen misschien nooit de scène uit de film "Death on the Trail" opnieuw beleven, maar de landbouwluchtvaart zal nog lang nuttig blijven.

58 pagina's - in het Nederlands

Uitgeverij "De Kern" Amsterdam