Passer au contenu

Pays

The Blue Bees – Belgisch Leger Helikopter Team (1979)

€0,00 - €0,00
€0,00
€0,00 - €0,00
€0,00

The Blue Bees – Belgian Army Helicopter Team

Dossier 1978 van de presentatiepatrouille van de lichte luchtvaart van het Belgisch leger

Hoewel de keuze van L'Abeille als insigne van het Belgische leger reeds dateert van het jaar 1917, is de oprichting van het demonstratieteam van het Belgisch Leger voor lichte luchtvaart van recenter datum.

De Lichte Luchtvaart van het Belgisch Leger werd officieel opgericht op 1 april 1954 en in 1959 werden drie eskadrons (16de, 17de en 18de) uitgerust met de helikopter Alouette II. Later, op Butzweilerhof (Belgische vliegbasis in Duitsland), werden in de loop der jaren verschillende Alouette II display teams opgericht: in 1965, de "Red Pitch" van 16 Sqn Lt Avi; in 1968, de "Blue Bees" van 17 Sqn Lt Avi; en in 1970, de "Larks" van 18 Sqn Lt Avi.

Dit was een beetje te veel om te dragen en te financieren. In 1971 bleven alleen de "Blue Bees" over en elk jaar verhuisde het team van het ene squadron naar het andere om de drie lichte luchtvaart squadrons de kans te geven België te vertegenwoordigen op internationale bijeenkomsten en evenementen.

In 1980 werden de Blue Bees, als gevolg van de economische crisis en recessie, ontbonden en vlogen nooit meer.

De moeilijkheid van formatievliegen komt hoofdzakelijk voort uit het feit dat deze lichte helikopter van nature onstabiel is en ook uit de korte afstanden tussen de draaiende rotors die tijdens de vlucht in acht moeten worden genomen.

Het doel van de Belgische Landmacht Lichte Luchtvaart was om met dit nationale team te tonen waartoe zijn personeel - piloot en mecanicien - en zijn uitrusting in staat waren. Tegelijkertijd hoopte zij een jeugd die zich van nature tot de lucht aangetrokken voelt, te helpen bij de keuze van een beroep.

Als vertegenwoordiger in het buitenland van het Belgische leger in het bijzonder, en van de Belgische strijdkrachten in het algemeen, heeft het Ministerie van Defensie de Blue Bees in 1974 gepromoveerd tot de rang van "Nationaal Demoteam". De leden mochten op hun uniformen en vliegpakken het insigne van "internationale militaire vertegenwoordiger" dragen.

33 pagina's, in 4 talen: Frans, Nederlands, Duits en Engels